kaip atsirinkti personalą?

Kai yra atliekama personalo atranka, vadovai turi puikiai žinoti kokias užduotis turėtų atlikti darbuotojas darbo metu. Šias žinias jis gali gauti, kai išanalizuos kokia yra darbų sudėtis. būtent tokia darbų analizė gali padėti priimti sprendimą kokį darbuotoją geriau pasisamdyti, kaip turi būti atliekama atranka, koks bus atlyginimas ir kitus duomenis. Egzistuoja keli metodai kaip gali būti atliekama darbo vietos analizė.  Reikia stebėti darbuotojus ir registruoti jų visų atliekamas užduotis ir veiksmus. Taip pat yra būtina pakalbėti su darbuotoju arba jo tiesioginiu vadovu. Darbuotojas jums aprašys kokios yra jo pareigos ir kokie reikalavimai yra keliami darbams, taip pat yra užpildomas atitinkamas klausimynas. Gauta informacija padės  sukurti jūsų pareigų instrukcijas, kurios įtraukia labai daug įvairiausių pareigų, kurios reikalauja žinių ir įgūdžių. Kiekvienu atskiru atveju pareigos ir darbuotojo atsakomybė labai skiriasi. Todėl reikia būtinai įvertinti šį labai svarbų faktorių. Reikia sužinoti ar būsimas kandidatas pateikė tikrus duomenis apie savo išsilavinimą, bei darbo vietas, taip pat reikia išanalizuoti kokia yra potencialaus darbuotojo psichologinė būklė. Vėliau įvertinama kokią įtaką gali padaryti žmogaus psichologinės ir charakterio ypatybės, kad darbuotojas galėtų efektyviai atlikti visus darbus. Personalo atranka yra sudaryta iš to, kad yra išanalizuojamas kandidatų rezervas visoms pareigoms ir specialybėms, iš kurių įmonė pasirenka tą kandidatą, kuris yra vienas iš tinkamiausių, kad galėtų tinkamai atlikti pareigas. Amberstaff puslapyje padedame įmonėms atsirinkti komandą.

            Personalo atranka tai yra tas etapas, kuris padeda pasirinkti pačius tinkamiausius kandidatus iš pateikto rezervo. Yra atsižvelgiama į tai kokia yra darbuotojų kvalifikacija, kokius profesionalumo įgūdžius jie turi, kiek darbo patirties turi sukaupę, kokios yra jų asmeninės savybės, bei kokiomis psichologinėmis, bei profesinėmis ypatybėmis gali pasigirti. Gali būti naudojami patys įvairiausi metodai, kurie padės atrinkti pačius geriausius darbuotojus. Yra atsižvelgiama į tai kokia yra darbuotojų kvalifikacija, kokius jie turi darbo įgūdžius, bei ar jie bus tinkami, kad galėtų užimti tam tikras pareigas. Darbo pokalbis ir šiuo metu yra vienas iš tinkamiausių metodu, kuris padeda atrinkti darbuotojus. Tačiau tyrimai parodė labai daug įvairiausių faktorių, kurie  sumažina darbo pokalbio efektyvumą, kaip instrumentinį atrankos būdą, pavyzdžiui, yra priimami subjektyvūs sprendimai apie kandidatą. Kitas etapas iš kurio yra sudaryta personalo atranka tai yra psicho diagnostiniai metodai, taip pat tai gali būti testai, kurie yra apibūdinami įvairiais psichiniais procesais ir profesiniais veiksmais, tokiu būdu įvertinant šiuos faktorius yra nustatoma ar darbuotojas yra tinkamas pareigoms. Labai svarbu, kad naudojami psichologiniai metodai garantuotu stabilius rezultatus, kurie bus gaunami su metodo pagalba. Taip pat atrankos metodika turi būti diferencijuojama. O tai reiškia, kad kiekviena metodika turi įvertinti tam tikras žmogaus psichikos funkcijas.

            Kitas etapas, kai yra atliekama personalo atranka tai numatymas kaip sėkmingai bus atliekamas mokymas ir tai kaip bus daroma veikla pagal jau gautus duomenis. Reikia žinoti kokie reikalavimai yra keliami profesijai, kurią turės atlikti darbuotojas ir tuo pačiu įvertinti kokius sugebėjimus turi kandidatas, kadangi nuo to priklauso koks bus šių savybių tarpusavio santykis. Labai dažnai nutinka taip, kad visiškai tikslinga yra atlikti atranką, kuri bus sudaryta iš kelių etapų, pradžioje yra atliekama atranka remiantis testais, kurie nereikalauja labai didelių išlaidų ir jūsų laiko, o vėliau tie kandidatai, kurie sėkmingai atliko testą patenka į antrą atrankos etapą, kurio metu kelias valandas atlieka savo profesines pareigas ir taip pat kontroliuoja žmogaus vykdomos veiklos kokybę.